`

ร้านตระไคร้ไทยคาเฟ่ จะปิดให้บริการทุกวันจันทร์ เป็นต้นไป ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

We will be closed every Monday until further notice.

2862 University Ave. Morgantown, WV 26505

Tel: 304-322-2737, 304-282-3707 | Fax: 304-322-2686

ทางร้านตระไคร้ไทยคาเฟ่ จะปิดบริการรับลูกค้าในร้าน แต่จะเปิดบริการสั่งกลับบ้านเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม จนถึง 31 มีนาคม 2020

We will be closing our dine in service from March 18th until March 31st. Take out orders will still be available from 11am until 8pm everyday. Thank you